ForsideSande lensmann ameldt til spesialenheten for politisaker

Lennsmannen i Sande, Svein Helge Aas ble i dag anmeldt til spesialenheten for politisaker. Grunnen til anmeldelsen er ifølge «Foreningen mot politiovergrep» at lennsmannen bedriver myndigsmisbruk..

Foreningen er allerede nå klar over at spesialenheten for politisaker vil henlegge saken, siden omtrent nesten alle saker blir henlagt.

Se Aftonbladets artikkel angående spesialenheten:

Spesialenheten henlegger de fleste sakene

96 prosent av de 1359 anmeldelsene etterforsket i fjor ble henlagt.

Oppdatert: 15.jan.2013 13:40

Publisert: 15.jan.2013 13:37

Hilde Moi

De siste fire prosentene, 55 saker, endte i siktelse, tiltale, forelegg eller påtaleunnlatelse. Trenden har vært lik de siste årene; svært få saker fører til straffereaksjon.

Romslig ramme

«Det har vært rettet kritikk mot Spesialenheten fordi det er for få saker som fører til straffereaksjon. Det er i den forbindelse viktig å poengtere at Spesialenhetens oppgave er å etterforske og påtaleavgjøre saker i samsvar med de rammer som følger av lovgivning og rettspraksis. Det er satt en relativt høy terskel for å konkludere med straffansvar. Det er også gjennom rettspraksis slått fast at politiet skal ha en relativt romslig ramme når man i ettertid skal vurdere spørsmålet om straff i sammenheng med den lovlige tjenesteutførelsen,» heter det i Spesialenhetens årsrapport fra 2010. Videre vises det til at politiet ofte har plikt til å gripe inn i vanskelige situasjoner.

«Tiltale skal ikke tas ut med mindre man er overbevist om straffeskyld og er av den formening at denne vil kunne bevises for domstolen,» heter det videre.

Etterforsker Stavanger-dødsfall

Søndag døde en 61 år gammel mann i arresten ved Stavanger politistasjon, og Spesialenheten for politisaker var allerede på stedet søndag kveld. Flere er avhørt og etterforskningen er i gang.

– Vi gjorde masse avhør i går og videre i dag, og vi jobber for fullt med saken for å bringe klarhet i hva som har skjedd, sier Ellen Eikeseth Mjøs, advokat i Spesialenheten for politisaker, til Aftenbladet tirsdag formiddag.

Opptre korrekt og ansvarlig

Et eget avsnitt i årsrapporten for 2011 tar opp nettopp hendelser i arresten.

«Politiet og påtalemyndigheten har ansvar for at den frihetsberøvedes grunnleggende behov og rettigheter er oppfylt til enhver tid,» heter det.

«Det krever at den enkelte som har arbeidsoppgaver tilknyttet arresten, opptrer korrekt og ansvarlig.»

I 2011 ble også dødsfall i arresten etterforsket. I forbindelse med et dødsfall i Bergen fikk en arrestforvarer et forelegg for grov uforstand i tjenesten da det kom fram at han ikke hadde sett gjennom inspeksjonsluken i celledørene under inspeksjon. Dette kom frem ved hjelp av bilde— og lydopptak. Når noen dør i arresten, setter Spesialenheten i gang etterforskning selv om det ikke skulle være grunn til mistanke om straffbar handling.

Andre hendelser i arresten som ble etterforsket var blant annet tilfeller der arrestforvarer raskt har tydd til «relativt voldsom maktbruk uten at det etter Spesialenhetens vurdering er gjort nok for å løse opp i situasjonen med mindre inngripende tiltak.»


Men «Foreningen mot politiovergrep» avventer henleggelsen fra spesialenheten slik at saken kan føres for retten.

Grunnen til at lennsmannen i Sande er anmeldt til spesialenheten, er at vedkommende nekter å beskytte en person som ber om hjelp. Personen har blitt truet på livet gjentatte ganger og personen har bedt Sande lensmannskontor om å gi denne truende personen besøks- og kontaktforbud.

Lensmannen skriver til den som ber om hjelp følgende før den som ber om hjelp får følgende sms:

Jeg ser det helt unødvendig å kommentere din mail.

Jeg kan tilføye at vi har snakket med Fossum som opplyser oss om at han IKKE kommer til å oppsøke deg.

Etter dette skriver den som truer følgende:

(...)

Men jeg har vunnet en null for du meldt inn saken 20.02.17 og saken blei henlagt samme dato. Men med lov fra Sande lensmannskontor så kommer jeg snart på besøk.
(...)

 

Den truete personen har opplyst ovenfor Sande lensmannskontor at vedkommende ikke har annet valg enn å drepe den truende personen, om vedkommende dukker opp hos ham. Grunnen til dette er at den truete personen er klar over at alternative er å selv bli drept.

Sande lensmannskontor ser derimot ingen grunn til å ilegge personen, som massiv truer andre, besøksforbud. Det kan jo i tillegg opplyses om at vedkommende som truer, er en person med psykiatrisk bakgrunn, er over 2 meter høy og tidligere per sms har hevdet at «den siste jeg kranglet med måtte ligge på sykehus i flere uker».

Foreningen for politiovergrep vil derfor også oppdatere sakens utvikling her.
Politiet i Lillestrøm nektet å hjelpe

 

 

 

Pit-bul mix på Rælingen uten at politiet bryr seg

I går ringte en hundeeier Fet- og Ræingen lensmannskontor og spurte om råd om hvordan vedkommende kunne få hentet sin hund. Lennsmannen fortalte at det beste var å møte opp å prøve å få vedkommende til å levere ut hunden frivillig. Om det skulle bli problemer så var det bare å ringe 112 å få bistand av politiet.

Hundeeieren er oppdretter av hunder av rasen Dogo Canario og eier mange hunder. Damen som hadde hunden passet på hunden og oppdretteren godtok at vedkommende passet på hunden inntil hundens fremtid skulle bli avklart. Damen som passet på hunden ble glad i hunden og ønsket ikke å levere den tilbake. Oppdretteren hadde nok synes dette var greit men da oppdretteren ble opplyst om at denne damen driver med narkotika og har alvorlige psykiske problemer så oppdretteren seg nødt til å be om å få hunden tilbake. Damen nektet tvert og ble faktisk veldig ufin mot oppdretteren.

Hunden eiers av oppdretter, er registrert på oppdretter og den damen har overhode ikke noe eierskap eller noe avtale som tilsier at hun har krav på hunden. I tillegg har denne psykisk ustabile damen en Pit-Bull mix hjemme hos seg og dette vet Lillestrøm politiet. Men de bryr seg ikke, likeledes som Hordaland politidistrikt ignorerte både loven og sunn fornuft.

Oppdretteren ringte Lillestrøm politiet en rekke ganger siden også oppdretteren ble truet av kvinnens samboer. Men oppdretteren fikk til svar at det ikke var deres oppgave og politiet viste en meget ufin tone mot oppdretteren. Selv om denne damen tilkalte flere personer som skulle slå ned oppdretteren og politiet ble varslet om dette så nektet politiet å komme. Det er ikke rart at noen da tar loven i egne hender.

Politiet ble varslet om at det befinner seg en ulovlig blanding av Pit-Bull Terrier og en annen rase men dette brydde politiet seg ikke noe om.

Det burde være faretruende at en Pit-Bull blanding er på Rælingen hos en dame som både er narkoman og psykisk ustabil. Den dagen et barn eller en voksen blir bitt av denne hunden burde noen "hoder i politiet rulle".

Ny politivideo

[no comment] Outcry in Portugal: Police beat supporter with batons in front of his childrenDon't miss our upcoming videos, subscribe to our YouTube channel here --> eurone.ws/JyZtv

Posted by euronews on 19. mai 2015

En ny politivideo viser en far som på det groveste blir mishandlet av politiet foran sine fortvilte sønner.

Videoen viser en far som hjelper sin sønn å få i seg veske. Så kommer en politimann med caps til og tilsynelatende uten forvarsel går til fysisk angrep på faren foran skrekkslagne sønner og tilskuere. Den eldre mannen som står der blir også angrepet av politiet og særlig politimannen med caps ser ut til å misbruke sin stilling som politi på det groveste.

Da jeg så denne videoen minnet politimannen med caps meg om politimannen Tomm Berger fra Asker og Bærum politidistrikt som også har utmerket seg for maktmisbruk. Jeg forstår ikke hvordan slike kan få jobb i politiet.

Musikkvideo om politiovergrep

Foreningen mot politiovergrep anbefaler for all del en ting - film alt ! 

Som musikkvideoen viser så er det svært viktig å filme politiovergrep. Politiet har vanligvis også i Norske rettslokaler stor troverdighet og om man ikke har håndfaste bevis så er det er liten sjanse for at slike overgripere blir stilt til ansvar.

Nesten hver gang det har vært et avisoppslag angående en politibetjent som begår overgrep så er dette pga. av at noen har fanget opp overgrepet på film. I dag har vi mobiltelefoner som lettvint kan ta opp alt på film. Men politiet vil ikke bli tatt opp på film, viser all erfaring. Tar man opp politiet på film så risikerer man å bli tatt med, utsatt for overgrep og at filmen slettes.

Derfor er råde fra «Foreningen mot politiovergrep» å ta opp alt i hemmelighet. Det finnes en rekke bra produkter i forskjellige netthandler i Norge og i utlandet.

Klikk på bildet for å se videon eller gå inn på følgende link (Facebook): https://www.facebook.com/video.php?v=364518957006479

Asker og Bærum politi legger beslag i "Norges flaggermusforening" sin eneste bil

Tomm Berger fra Asker og Bærum politidistrikt trappet uvarslet opp på Norges flaggermus foreningens kontor og beslagla bilskilter og nøkler til foreningens eneste bil.

Foreningens styreleder Ivar Underberge åpnet døren den 26. september i år da det sto 4 uniformerte politibetjenter foran døren. De skulle ha bilnøkler til foreningens bil og til foreningens styreleder sin private bil. I tillegg avskiltet de begge bilene. Alle skatt, moms og offentlige er betalt på begge bilene men politiet mener at styrelederens tyske sertifikat ikke er gyldig i Norge. For sikkerhets skyld kan vi her opplyse om at et annet politidistrikt i Norge har erklært dette sertifikatet for gyldig. Det er et EU/EUS-godkjent sertifikat.

I selskapslokalet rett ved siden av huset var det en minnefest for en avdød person. Styrelederen spurte politibetjentene om de ikke kunne være noe mer diskré pga. minnefesten og pga. de andre som så hva som skjedde. Innsatsleder Tomm Berger hevde derimot stemmen og sa: «Det driter jeg i!». Styrelederen svarte ham at han var skuffet over at han ikke kunne ta hensyn til omgivelsene og han ble veldig irritert over dette. Deretter svarte den samme politibetjenten: «Bare vent til jeg blir sinna!». Dette oppfattet styrelederen som både truende, fornærmende og som en pøbelaktig oppførsel som ikke burde være en politibetjent verdig. Styrelederen svarte med at han nå hadde fått nok og at han ville anmelde dette til spesialenheter for politisaker hvor han av samme person ikke overraskende igjen fikk svaret: «Det driter jeg i!».

Styrelederen i Norges flaggermusforening har anmeldt Tomm Berger og Asker og Bærum politidistrikt for deres håndtering av saken som etter foreningens syn er lovstridig. I tillegg er det forunderlig hvordan politibetjenter kan oppføre seg i det offentlige rom, mener styrelederen. Etter styrelederens syn er det ofte slik at personer som har vært utsatt for mobbing i ung alder ofte kan søke seg til stillinger der de kan utøve makt og maktmisbruk mot andre. Etter styrelederens syn kan det ikke være slik at personer med utstrakte mindreverdighetskomplekser kan slippe sin frustrasjon over på andre uskyldige mennesker. Slike personer burde politihøyskolen sile ut allerede ved første intervju, mener styrelederen i Norges flaggermus forening. Styrelederen presiserer at han ikke beskylder innsattsleder Tomm Berger for å ha noen minderverdighetskomplekser eller å ha vært et mobbeoffer som liten eller at vedkommende begår maktmissbruk. Uttalelsen er på et generellt grunnlag.

"Nå er det slik at Norges flaggermus forening er helt lammet. Styrelderen bruker uansett ikke denne bilen og har sin egen privatbil men medlemmene og andre i styret kan ikke få brukt denne bilen nå. Norges flaggermus forening er en frivillig organisasjon der alle jobber uten inntekt og der alle medlemmer har et ønske: Vernet av et meget viktig, nyttig og rødlistet (utrydningstruet) dyr: flaggermusen!", sier styreleder i Norges flaggermusforening.Namsmannen tok seg ulovlig inn i bolig

Namsmannen Ingjerd Steen fra Asker og Bærum politidistrikt tok seg onsdag, 05.11.2014 ulovlig inn i en bolig og skiftet ut låsen 

Uten å varsle beboeren på forhånd tok namsmannen seg inn i en bolig og skiftet ut låsene på en bolig på Bekkestua. Beboeren av huset har fortsatt alle sine eiendeler der og får nå ikke tak i disse. I tillegg er veien opp til boligen sperret via en veibomm. Låsen på bommen ble for lenge siden også skiftet ut så nå har beboeren ikke mulighet til å komme fra med bil til boligen for å hente sine eiendeler.

Beboeren misstenker at dette er en "hevnaksjon" fra namsmannen siden namsmannen tidligere forøkte å kaste ut beboeren med Borgarting Lagmannsrett kom til at utkastelsen var ulovlig.

Beboeren er nå helt fortvilet og vil anmelde forholdet til Spesialenheten for politisaker i tillegg til å ta ut et erstattningskrav mot namsmannen personlig.