Kontakt

"Foreningen mot politiovergrep" er en frivillig organisasjon slik at vi ikke har noen faste kontortider og heller ikke har noe besøkskontor.
Kontaktmulighetene begrenser seg derfor til kontakt over email eller telefon 48 06 53 95 (telefontider er mandag - fredag fra kl 12.00 - 18.00).

Postadressen er:
Foreningen mot politiovergrep
Postboks 29
1318 Bekkestua