Om oss

                     

 

 

 

Historien bak foreningen

Initiativet for å starte opp denne foreningen kom etter at den som nå er styreleder i foreningen opplevde massiv trakassering fra politiet i Bærum.

Etter flere tilfeller av det styrelederen i foreningen oppfatter som trakassering så dukket innstasleder Tomm Berger fra Asker og Bærum politidistrikt opp på døren og oppførte seg så ufin og pøbelaktig at dette «fikk begeret til å renne over». Saken er omtalt i nyhetene og er også politianmeld til «Spesialenheten for politisaker».


Foreningens mål

Foreningen vil være behjelpelig når personer blir offer for maktmisbruk fra politiet. Offeret føler seg ofte helt maktesløs når den som skal beskytte blir til en overgriper. Det er ofte ingen ting man kan gjøre når politiet begår maktmisbruk og bryter loven. Det er derfor vi har startet denne foreningen for å dele erfaringer og gi råd om hvordan man kan gå frem etter at polititjenestemenn har begått lovbrudd.

Foreningen vil bistå med råd og veiledning om hva som kan gjøre i slike tilfeller. Selv om man ikke har råd til en advokat så er det andre muligheter for å kunne få rettferdighet etter at politiet har misbrukt makten sin.

 Den vanlige klageinstansen mot lovbrudd fra politiet er «Spesialenheten for politisaker». Men denne «spesialenheten» henla hele 94% av alle anmeldelsene som var rettet mot politiet i 2013. Så sjansen for å komme videre via denne instansen er i hovedsak ikke så lovende. Av den grunn har vår forening flere tips om hvordan man burde gå frem etter et overgrep fra politiet.